Milí rodičia,

aj tento rok môžete darovať 2% z vašich daní na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, podporíte denné tábory pre deti, v ktorých sa snažíme spájať zábavu s vzdelávaním. Už 3 rok organizujeme denné tábory, ktoré sú zárukou zábavy a nových zážitkov. 

Ak poukážete 2% nášmu občianskemu združeniu Edutime, získate zľavu na denný tábor v roku 2021 podľa vášho výberu, a to 10 eur.

Systém darovania 2% z dane zostáva aj v roku 2021 zachovaný. To znamená, že aj v súčasnej situácii máte možnosť poukázať tieto prostriedky tak, ako doteraz.

Naše údaje:

Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (Názov): Edutime, o. z.,
Identifikačné číslo (IČO): 51688514,
Sídlo: Jána Smreka 20, 841 08 Bratislava, Slovenská republika.


Ako to prebieha? Návod pre zamestnancov ale aj sro/živnostníkov

 1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň / v prípade, že si robíte daňové priznanie sami, sro/ živnostník, vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane, ktoré je priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov do 31.3.2020
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane / v prípade, že ste živnostník alebo sro, vyplňte si Potvrdenie sami
 3. Vyberte si Edutime a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, treba podať/poslať do 30. apríla na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu (adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost )

ĎAKUJEME!


Zamestnanci - DAŇOVÉ PRIZNANIE ROBÍ ZA VÁS VÁŠ ZAMESTNÁVATEĽ; VY MUSÍTE ZASLAŤ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE + VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% DANE (OBA DOKUMENTY SÚ TU DOLE)

IČO: 51688514

Právna forma: občianske združenie

Názov: Edutime, o. z.

Ulica: Jána Smreka

Súpisné/orientačné číslo: 20

PSČ: 841 08

Obec: Bratislava

 1. Údaje občianskeho združenia Edutime sú vo Vyhlásení, ktoré si môžete stiahnuť z našej stránky, už predvyplnené, stačí doplniť sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 2. Zľava 10 EUR je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami.
 3. Prosíme Vás, ak máte záujem o zľavu 10 eur, pošlite nám do 15.2.2021 e-mail, že ste podali potvrdenie na prevedenie 2% OZ Edutime.


DOKUMENTY:

Potvrdenia o zaplatení dane

Predvyplnené Vyhlásenie
 

Fyzické osoby - DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVAJÚ SAMÉ, VY MUSÍTE ZASLAŤ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE + VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% DANE (OBA DOKUMENTY SÚ TU DOLE)


IČO: 51688514

Právna forma: občianske združenie

Názov: Edutime, o. z.

Ulica: Jána Smreka

Súpisné/orientačné číslo: 20

PSČ: 841 08

Obec: Bratislava

 1. Zľava 10 EUR je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami.
 2. Prosíme Vás, ak máte záujem o zľavu 10 eur, pošlite nám do 31.3.2021 e-mail, že ste podali potvrdenie na prevedenie 2% OZ Edutime.


Dokumenty:

Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A

Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B 


Vyhlásenie typ A (súčasť daňového priznania)


Vyhlásenie typ B (súčasť daňového priznania)Právnické osoby - DAŃOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVAJÚ SAMÉ

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 Eur.
 2. Vypočítajte si vaše 1% (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby a tak zistíte maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 Eur na jedného prijímateľa.

 

Pri výpočte postupujete nasledovne:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.03.2021) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1% z dane.

b) Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.03.2021) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 1. Pre uplatnenie 1% (2% ) dane v roku 2021 na denné tábory je potrené poukázať 1% (2%) dane občianskemu združeniu Edutime.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete o našom občianskom združení Edutime do daňového priznania uviesť:

IČO: 51688514

Právna forma: občianske združenie

Názov: Edutime, o. z.

Ulica: Jána Smreka

Súpisné/orientačné číslo: 20

PSČ: 841 08

Obec: Bratislava

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 2. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 3. Daňové priznanie z príjmu právnickej osoby vyplňte online, s prihlásením na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky (najneskôr do 31.03.2021). 
 4. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 1% (2%) poukazuje v tomto predĺženom termíne.
 5. Prosíme Vás, ak máte záujem o zľavu 10 eur, pošlite nám do 31.3.2021 e-mail, že ste podali potvrdenie na prevedenie 2% OZ Edutime.
 6. Zľava 10 EUR je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami.


Elektornický formulár nájdete na tomto linku

Potvrdenie o podaní daňového priznania

57676579